งานราชการ

อาชีพราชการถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากกว่าอาชีพอื่น ๆ ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ อย่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐ ซึ่งสามารถรับราชการไปจนถึงเกษียณหากไม่ทำผิดวินัย แต่ทั้งนี้ข้าราชการไม่มีโบนัสพิเศษ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเหมือนรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน

งานราชการจะแบ่งประเภทของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ พนักงานราชการทั่วไป กับ พนักงานราชการพิเศษ พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ต่อมาจะเป็นนพนักงานราชการประเภทที่สอง คือ พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ส่วนสวัสดิการของข้าราชการเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้หลายคนอยากประกอบอาชีพนี้ อย่างเช่น ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่เบิกค่ารักษาของตัวเอง ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ คู่สมรส และบุตร ตลอดจนครอบคลุมเรื่องค่าเล่าเรียนบุตร โดยที่บุตรจะได้สิทธิ์นี้ถึง 3 คน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการบำเหน็จหรือบำนาญจากการเกษียณราชการ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จเป็นเงินก้อน หรือจะเป็นบำนาญที่ได้รับรายเดือนไปจนตลอดชีวิต หากเลือกรับเป็นเงินบำนาญสวัสดิการ

สมัครfun88 โบนัสฟรี300 บาท สามารถเล่นได้ ทั้ง บาคาร่าขั้นต่ำ10บาท และ แทงบอลออนไลน์ มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายทั้ง คาสิโน และ หน้ากีฬา อีกทั้ง ยังมี หวยให้ แทง

www.fun88best.com/สมัครfun88